Golf en blessures

Golf is één van de populairste sporten in Nederland met zo'n 386.000 geregistreerde leden (nummer 4, 2016). Door het toenemende aantal golfers neemt ook het aantal golfblessures toe. Maar liefst zestig procent van de professionele en veertig procent van de amateur golfers ondervindt elk seizoen blessures. De meeste blessures ontstaan bij ontstaan aan de (onder)rug, polsen, ellebogen, schouders en knieën. Het aantal blessures aan de knieën en voeten is kleiner dan de blessures hogerop gelegen in het lichaam, maar behoeven wel specifieke kennis van de sport. Om inzicht te krijgen in het ontstaan van golfblessures, is het van belang kennis te hebben van zowel de eigenschappen van de golfschoen, alsook de bewegingen van de voet tijdens het beoefenen van golf(swing).

Golfblessures genezen

Ten eerste moet vastgesteld worden waardoor je blessure ontstaan is. Uit onderzoek blijkt dat golfblessures onder andere veroorzaakt worden door verkeerde golfschoenen en door het verkeerd uitvoeren van de swing. Door gericht onderzoek uit te voeren naar de oorsprong van de blessures, worden deze bij de bron aangepakt. Onze sportpodotherapeut zullen je voeten en houding onderzoeken op scheefstanden en bewegingsbeperkingen om daarna samen de therapiemogelijkheden te bespreken. Ook worden de golfschoenen bekeken en indien nodig wordt er een schoenadvies gegeven.