Lichaamshoekmeting

Klachten aanpakken bij de bron.

Lichaamshoekmeting

Een lichaamshoekmeting is een onderzoek waarbij de lichaamshouding worden bepaald. Er wordt gemeten onder welke hoek je voeten, enkels, knieën, heupen en rug staan. 
Als deze lichaamsdelen onder een verkeerde hoek staan, kunnen klachten en blessures ontstaan. In onderstaande tekst wordt een goed voorbeeld gegeven van een klacht die ontstaan is door een afwijkende houding.

Een goede lichaamshoek is voor iedereen van belang, maar met name voor fanatieke sporters is het zeer belangrijk dat eventuele pijnklachten in een vroeg stadium worden aangepakt, om extra schade aan het bewegingsgestel te kunnen voorkomen.

In het ideale geval staat het lichaam perfect symmetrisch, veel mensen staan echter asymmetrisch. Door deze asymmetrie, zal de rest van je lichaam proberen te compenseren en een verkeerde houding aannemen waardoor (overbelastings-)klachten kunnen ontstaan. In de meeste gevallen zijn deze klachten gemakkelijk te herleiden en goed te behandelen.

Een voorbeeld van een asymmetrische stand is een bekkenscheefstand veroorzaakt door een beenlengteverschil. Omdat een been langer is dan het andere, zal het bekken kantelen naar de kortste been. Omdat het bekken gekanteld is, zal ook de ruggengraat door deze draaiing worden beïnvloed. Hierdoor komt deze in een C-vorm of een S-vorm komen te staan (Scoliose). Na verloop van tijd geeft dit (vermoeidheids)klachten en kan dit zelfs een hernia tot gevolg hebben. Een simpele toepassing in de vorm van een hakverhoging (ascendens) is meestal voldoende om het lichaam weer symmetrisch te zetten.